+ HOTLINE : 079.2356.799 + Xuân Khải : 093 817 1667 + Hoàng Anh : 090 675 7820 + Kim Tiền : 090 378 8178 + Ms.Phương: 034 944 7900 (Lưỡi cưa FREUD) + Anh Khương : 098 252 2663
Products
We supply all woodworking machines from Germany, Italy, Japan, Taiwan..
News
Chúng tôi là đại lý cho các nhà sản xuất hàng đầu trên thế giới đến từ Germany, Italy, Japan, Taiwan..
Videos
Chúng tôi là đại lý cho các nhà sản xuất hàng đầu trên thế giới đến từ Germany, Italy, Japan, Taiwan..

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Organization", "name": "Công ty TNHH thương mại Vĩ Đại (Vetta Company)", "alternateName": "Vetta", "url": "https://vetta.com.vn/", "logo": "https://vetta.com.vn/vnt_upload/weblink/Logo_VETTA_ngang.jpg", "contactPoint": { "@type": "ContactPoint", "telephone": "+840792356799", "contactType": "customer service", "contactOption": "HearingImpairedSupported", "areaServed": "VN", "availableLanguage": "Vietnamese" }, "sameAs": [ "https://www.facebook.com/maychebiengo.vetta.com.vn", "https://www.youtube.com/channel/UCJBzyrAztIcAHtI3xtYnjIg", "https://www.linkedin.com/in/vettacompany/", "https://vetta.com.vn" ] }

Manufacturer

News & Event

The 14th Vietnam Int'l Woodworking Industry Fair 2022

VETTA CO.LTD Thank you for your interest in and support of woodworking machinery, components and equipment in the past time.

Vetta Head Office
  • 175 Hoa Lan Str., Ward 2, Phu Nhuan Dist. Hochiminh City. Vn
  • (+84) 8 3517 3407
  • (+84) 8 3517 3407
  • Vetta@vetta.com.vn
  • View map
Vetta showroom- Binh Duong branch
  • 42/17 DT743, Binh Phuoc B, Binh Chuan, Thuan An,Binh Duong
  • (84.650) 3712 771
  • (84.650) 3712 768
  • binhduong@vetta.com.vn
  • View map