kuang yung

Máy cưa cắt đoạn lựa phôi tự động - Kuang Yung CFS - 200 A

Khu vực Hồ Chí Minh
 • 175 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
 • (84.28) 3517 3407(5 lines)
 • (84.28) 3517 3402
 • vetta@vetta.com.vn - info@vetta.com.vn - sales@vetta.com.vn
Xem bản đồ
Ưu điểm

Máy cưa cắt đoạn lựa phôi tự động - Kuang Yung CFS - 200 A

An Economical Approach to CNC Cutting ! 
High Production! User-friendly Operation! 
Provides a high cutting accuracy at feed speed up to 150 m/min.

Construction & Features

 • Ideal for finger jointing (for defect) materials and mass material preparation.
 • Provides 3 ~ 5 times higher production rate than manual cut-off saws. Saves over 5% of wood materials.
 • Comprehensive safety guards for maximum operator protection.
 • Maximum feed speed is up to 150 M/min.
 • High cutting accuracy within ±1mm .
 • The control employs a touch screen for easy learning and operation.

Cutting Modes

1. Fix length of cutting mode.

kuang_yung_cfs-200-A

2. Sequential cutting mode. (10 sets of cutting sizes memory).

kuang_yung_cfs-200-A

3. Marking lines cutting with double end trimming.

kuang_yung_cfs-200-A

4. Marking lines cutting and fixed length.

kuang_yung_cfs-200-A

kuang_yung_cfs-200-A

Smart Cut-off Functions

1. This function can do the following jobs simultaneously:
a. Defect.
b. Cut the fixed size (A).
c. Cut Finger joining size without lost (A+X).

kuang_yung_cfs-200-A

2. This function can do the following jobs simultaneously:
a. Defect.
b. Cut the longest size (Axn).

Dữ liệu kỹ thuật
optimizing cut off saw CFS 200 A Technical Data
Model CFS - 200 A
Saw motor 10HP
Feed motor 3.5 Kw
Saw spindle speed 50 HZ 4000 r.p.m.
60 HZ 4100 r.p.m.
feed speed 15~150 M/min
Circular saw diameter ø455mm or ø505mm
Saw spindle diameter ø40mm
Height of bed (H) 900mm
Mini. cutting size (L×W×H) 300×30×10mm
Cutting accuracy (for material length upt to 1m) ±1mm
Cutting accuracy (for material length upt to 3m) ±2mm
Air pressure 7~9 kg/cm2

 

Video

 

Ý kiến khách hàng
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VĨ ĐẠI
 • 175 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
 • (84.28) 3517 3407(5 lines)
 • (84.28) 3517 3402
 • vetta@vetta.com.vn - info@vetta.com.vn - sales@vetta.com.vn
 • Xem bản đồ
CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG (SHOWROOM)
 • 42/17, DT743, KP Bình Phước, P. Bình Chuẩn, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương.
 • (84 274)3712 771
 • (84 274)3712 771
 • binhduong@vetta.com.vn
 • Xem bản đồ